TechTransferSIKC ~ Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija u sektoru hrane Šibensko-kninske županije ~ Transfer of technology and commercialization of innovations to food business sector of Šibenik-Knin County

PROJEKT: TechTransferSIKC - Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija u sektoru hrane Šibensko-kninske županije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


O TechTransferSIKC projektu


NAZIV


Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija u sektoru hrane Šibensko-kninske županije


KORISNIK


Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu


VRIJEDNOST


486.323,18 EUR (3.693.138,23 HRK)


IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA


404.523,62 EUR (3.071.952,37 HRK)


PROGRAM FINANCIRANJA


Operativni program Regionalna konkurentnost, Instrument pretpristupne pomoći IPA - Grant shema Fond za ulaganje u znanost i inovacije


ODGOVORNO TIJELO


Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta


PROVODI


Središnja agencija za ugovaranje i financiranje


MJESTO PROVEDBE


Knin, Šibenik, Drniš, Šibensko-kninska županija, Zagreb


UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA


24 mjeseca (datum početka: 09. travnja 2013.)


CILJEVI


Potaknuti i unaprijediti suradnju visokoškolskih ustanova u području kemije i tehnologije žitarica i proizvodnji funkcionalne hrane na bazi žitarica, te uspostaviti mrežu između visokoškolskih institucija i subjekata u poslovanju s hranom (u sektoru proizvodnje kruha, peciva, svježe tjestenine, kolača i drugih proizvoda na bazi žitarica) Šibensko-kninske županije s ciljem razvoja novih funkcionalnih proizvoda na bazi žitarica obogaćenih biljem, voćem i pčelinjim proizvodima s krškog područja, te olakšavanja uspješne komercijalizacije inovacija.


OČEKIVANI REZULTATI


Uspostava i opremanje Laboratorija za kemiju i tehnologiju žitarica na Veleučilištu "Marko Marulić" u Kninu te nadogradnja opreme postojećeg Laboratorija za kemiju i tehnologiju žitarica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, kao i umrežavanje i transfer tehnologije između partnera i suradnika i/ili ciljnih skupina, te razvoj i lansiranje na tržište novih funkcionalnih proizvoda na bazi žitarica, koji proizlaze iz istovjetnih aktivnosti, a osim njih bit će kreirana i pokrenuta Web stranica projekta kao središnje mjesto razmjene informacija između partnera i suradnika i/ili ciljnih skupina.


GLAVNE AKTIVNOSTI


Uspostava i opremanje Laboratorija za kemiju i tehnologiju žitarica na Veleučilištu "Marko Marulić" u Kninu, nadogradnja opreme Laboratorija za kemiju i tehnologiju žitarica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, organizacija programa obuke za rukovanje novom laboratorijskom opremom, kreiranje i pokretanje virtualnog info centra, povezivanje visokoškolskih ustanova i proizvođača te dizajn, testiranje i komercijalizacija novih proizvoda.


KRAJNJI KORISNICI


Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Djelo d.o.o. pekara Šibenik te regionalno stanovništvo i potrošači.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu.

Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu - University of Applied Sciences 'Marko Marulić' in Knin - www.veleknin.hr Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb - www.pbf.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Ministry of Science, Education and Sports - www.mzos.hr Strukturni i investicijski fondovi - Structural and Investment Funds - www.strukturnifondovi.hr Operativni program Regionalna konkurentnost - Regional Competitiveness Operational Programme - www.regionalna-konkurentnost.hr Fond za ulaganje u znanost i inovacije - Science and Innovation Investment Fund - www.siif2.com Središnja agencija za financiranje i ugovaranje - Central Finance and Contracting Agency - www.safu.hr Europska unija - European Union - www.europa.eu Europska unija - Ulaganje u budućnost ~ European Union - Investing in your future

TechTransferSIKC Web stranicu sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Copyright © TechTransferSIKC