TechTransferSIKC ~ Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija u sektoru hrane Šibensko-kninske županije ~ Transfer of technology and commercialization of innovations to food business sector of Šibenik-Knin County

PROJEKT: TechTransferSIKC - Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija u sektoru hrane Šibensko-kninske županije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Pridružite se!


Poštovane kolegice i kolege, studentice i studenti, te predstavnici pravnih i fizičkih osoba koje proizvode hranu na bazi žitarica, pozivamo Vas da se uključite u projekt "Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija u sektoru hrane Šibensko-kninske županije (TechTransferSIKC)".

Prijaviti se možete putem ove Web forme, a gospodarstvenici se mogu prijaviti i posredovanjem HGK Županijske komore Šibenik, Ureda HGK za područja posebne državne skrbi - Knin i Obrtničke komore Šibensko-kninske županije.

Za sudjelovanje na radionicama i seminarima nema uvjeta za tvrtke i obrte koje proizvode kruh, peciva, svježu tjesteninu, kolače i druge proizvode na bazi žitarica. Sudjelovanje je besplatno i radujemo se vašem dolasku. Pod rubrikom "novosti" na našoj Web stranici bit će oglašene sve radionice i seminari.
Za korištenje besplatnih usluga laboratorija za kemiju i tehnologiju žitarica i usluga istraživačkog tima na razvoju novih proizvoda potrebno je sklopiti ugovor o sudjelovanju na projektu. Sudjelovanje je besplatno, ali pravne/fizičke osobe ne smiju biti u financijskim poteškoćama.

Uvjet za sudjelovanje studenata jest odslušan ili upisan kolegij koji obrađuje kemiju i tehnologiju žitarica i proizvoda na bazi žitarica. Možete se prijaviti za sudjelovanje u izradi edukativnih materijala, biltena i brošura, za sudjelovanje u radu help-desk tima, za sudjelovanje u laboratorijskom radu i terenskom radu. Prednost sudjelovanja u laboratorijskom radu imaju studenti Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlenici visokoškolskih ustanova mogu se uključiti u projekt prema dogovoru s projektnim timom.

Za dodatne informacije obratite se voditeljici projekta Emiliji Friganović na e-mail Emilija.Friganovic@TechTransferSIKC.eu ili na mobitel 091 149 1975.


PRIJAVA


Ime i prezime:


Ja sam:
predstavnik/ica pravne/fizičke osobe koja proizvodi hranu na bazi žitarica
student/ica
zaposlenik/ica visokoškolske institucije

U projekt se želim uključiti na sljedeći način:


Akademski stupanj i/ili akademski/stručni naziv:


Zanimanje/radno mjesto:


E-mail adresa:


Telefon/Mobitel:


Naziv tvrtke/ustanove:


OIB tvrtke/ustanove:


Adresa tvrtke/ustanove:

Poruka:


 
Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu.

Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu - University of Applied Sciences 'Marko Marulić' in Knin - www.veleknin.hr Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb - www.pbf.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Ministry of Science, Education and Sports - www.mzos.hr Strukturni i investicijski fondovi - Structural and Investment Funds - www.strukturnifondovi.hr Operativni program Regionalna konkurentnost - Regional Competitiveness Operational Programme - www.regionalna-konkurentnost.hr Fond za ulaganje u znanost i inovacije - Science and Innovation Investment Fund - www.siif2.com Središnja agencija za financiranje i ugovaranje - Central Finance and Contracting Agency - www.safu.hr Europska unija - European Union - www.europa.eu Europska unija - Ulaganje u budućnost ~ European Union - Investing in your future

TechTransferSIKC Web stranicu sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Copyright © TechTransferSIKC